Odpovězte na otázky a vyhrajte  čtečku knih PocketBook Touch HD 3. V rámci našich podcastu #jsemdigitalni, jsme vytvořili soutěž, kde může vyhrát kdokoliv, stačí odpovědět na otázky.


Hlavní cenou je skvělá čtečka, která má:


Použijte soutěžní formulář níže a vyhrajte čtečku!

Výherce bude vylosován 31. 8. 2019

Soutěžní formulář

Na otázky můžete odpovídat do 30. 8. 2019. Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Soutěž o čtečku knih

Soutěžní podmínky

1. Pořadatelem soutěže je společnost stormedia agency s.r.o., dále jen Pořadatel.

2. Účastníkem soutěže se může stát každý uživatel, který splní soutěžní podmínky. Délka soutěže je uvedena u každé soutěže zvlášť. Zrušit svou účast lze zasláním zprávy na emailovou adresu promotion@stormedia.cz.

3. Výhercem soutěže se stane ten soutěžící, který splní všechny požadované podmínky. Výherce bude losován náhodně. Každý soutežící se může v jedné soutěži účastnit pouze jednou. Není povolena registrace více účtů z jedné e-mailové adresy. Pro zařazení o soutěžní ceny je nutné splnit požadované podmínky.

4. Úmyslné obcházení technického řešení či soutěžních pravidel má za následek diskvalifikace soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit uživateli účasti v jiných soutěžích v případě tohoto porušení.

5. Svou účastí v soutěži souhlasíte s pravidly soutěže a poskytujete Pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a další případné údaje (IP adresa počítače, Cookies), které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo žádat o vysvětlení, právo odstranění vzniklého stavu a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6. Vyhlášení výherců proběhne po ukončení soutěže, výherci budou o výhře informováni elektronickou poštou. Pokud výherce do 14 dnů na email neodpoví či neposkytne součinost spojenou s předáním výhry, výhra propadá.

7. Soutěžící v případě, že vyhraje, dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení po ukončení soutěže. V případě, že poskytne Pořadateli fotografii s výhrou či jinou fotografii, která je nutná pro účast v soutěži, dává souhlas s užitím fotografie pro marketingové účely projektu Jsemdigitální.

8. Výhry jsou bezplatně k dispozici k osobnímu převzetí v provozovně Pořadatele či v jiném místě, je-li tak domluveno. Výhru je možné zaslat na adresu výherce, poštovné hradí výherce. 

9. Účastník soutěže tímto poskytuje Pořadateli souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovával pro marketingové účely, tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Výpověď zašlete na email: promotion@stormedia.cz.

10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu soutěže, případně délku soutěže. Soutěž může být Pořadatelem ukončena bez udání důvodu. Výhry nejsou vymahatelné. Nelze za ně také požadovat finanční plnění.

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz