Jarek Mikes - rozjížděč nápadů

Vybral jsem pro mne positivní klíčové okamžiky mé cesty od brigádníka, zaměstnance, freelancera až po majitele firem, investora, mentora, lektora a kouče. Má cesta však nebyla vždy pozitivní. Řešil jsem krachy, nezdary, dluhy i ztrátu přátel a kolegů, nepochopení ostatních i nepříjemné útoky na můj původ. Myslím, že u mne naleznete životní nadhled a vnímání souvislostí v rámci "bigger picture".1981
1997
2002
2003
2005
2006
2008
2009
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024