Účast v mastermindové skupině je příležitostí ke svižnému posunu vašeho podnikání, sdílení a k získání relevantní zpětné vazby od lidí, kteří dennodenně v praxi řeší obdobné záležitosti jako vy.


Kdy: 29.8.2019, 17:00 - 20:00
Kde: Lark Café, Skřivanova 563/12a, Brno
Délka kurzu: 3 hodiny
Kapacita: max. 10 účastníků
Cena: 910 Kč (bez 21% DPH), možnost přikoupení večeře

Přihlásit se Registraci zajišťuje Digital Payments CZ s.r.o.


Podnikatelé a nezávislí profesionálové čím dál více využívají různých typů podpůrných skupin. Chtějí se rozvíjet a posouvat svůj byznys dopředu. Nechtějí (už) ale svými pracovními tématy přetěžovat své partnery či přátele, jejichž kapacita podpořit může být omezená a třeba ani nemají s podnikáním takové zkušenosti, aby mohli kvalifikovaně poradit. Raději se scházejí s lidmi, kteří to mají podobně. Jedním z těchto typů skupin jsou mastermindové skupiny.

Účast v mastermindové skupině je příležitostí ke svižnému posunu vašeho podnikání, sdílení a k získání relevantní zpětné vazby od lidí, kteří dennodenně v praxi řeší obdobné záležitosti jako vy. Často jsou to témata týkající se marketingu, cenotvorby a time managementu i různá jiná témata vycházející z oboru vašeho podnikání, vašich osobností, regionálních specifik, apod.

Každý má možnost se skupinou konzultovat, co aktuálně řeší a získat zde podporu, tipy, nové úhly pohledu a nápady, k nimž by jinak nepřišel. Může čerpat z rezervoáru znalostí, dovedností, zkušeností a kontaktů celé skupiny. Získat může třeba i chuť dotáhnout rozjetý projekt nebo energii pro nastartování nového.

Zvláště u freelancerů, kteří často pracují z home office, je dalším velkým benefitem mastermind skupiny to, že přináší pocit sounáležitosti a možnost inspirativního společenského kontaktu.

Skupina pracuje na bázi řízené diskuse a brainstormingu. Využívá synergického efektu kolektivní práce. Vzhledem k tomu, že účastníci většinou řeší podobná témata, odnášejí si účastníci mnoho i z diskusí, které se přímo netýkají jejich případu. Setkání bývají moderovaná facilitátorem, který drží strukturu diskuse, hlídá čas a stará se o to, abyste z vaší účasti získali maximální užitek. Facilitátorem může být zkušený účastník nebo externí profesionál.

Na konci každého setkání máte možnost si dát závazek do příště. Míra jeho naplnění bude na začátku dalšího setkání revidována. Díky závazkům, které vyslovíte před ostatními účastníky, pro vás může být snadnější vypořádat se i s náročnými nebo odkládanými úkoly. Mezi jednotlivými setkáními mají členové skupiny často příležitost být v kontaktu prostřednictvím tajné či uzavřené facebookové skupiny.

Podoba mastermind skupin je různá. Může být nastavená například tak, že každý člen má pro své záležitosti vyhrazených 20 minut a na řadu přijdou pokaždé všichni. Jinou možností je více koncentrovaná pozornost. Účastníci věnují např. hodinu diskusi k tématu jednoho člena. Během tříhodinového setkání se tak na řadu dostanou 3 členové. Další mají příležitost získat feedback na jiném setkání. Lidé se takto postupně se prostřídají. Specifickým formátem mastermind skupiny je jednorázové setkání, kdy pozornost získává jeden člověk a všichni ostatní pracují na jeho tématech.

Pro maximální efektivitu a praktičnost jsou setkání moderovaná facilitátorem. Naší facilitátorkou bude Zuzana Dudková, která má rozsáhlé zkušenosti s provázením jednotlivců i skupin.

29.8. proběhne první setkání nové mastermind skupiny pro freelancery, kreativce, majitele malých firem a startupy v Brně. Skupina bude multioborová, otevřená tedy bude pro profesionály z různých oborů, kteří mají s podnikáním už nějaké zkušenosti.

Srpnové setkání bude příležitostí pro zájemce o pravidelné setkávání, kteří si formát mastermind a Zuzanu v roli facilitátorky chtějí vyzkoušet. Zaměříme na konkrétní témata, která přinesete.

Od podzima se pak skupina bude scházet pravidelně jednou měsíčně. Termíny si domluvíme na srpnovém setkání. Za účelem zajištění bezpečného prostředí bude skupina skupina stálá a uzavřená. Kapacita skupiny bude 8-10 členů. Mezi jednotlivými setkáními budou mít členové příležitost být v kontaktu prostřednictvím tajné facebookové skupiny.
Organizují

Mastermind skupinu vede Zuzana Dudková, která studovala sociální a humanitní vědy na UK v Praze a HU v Berlíně. Po škole pracovala v civilních zahraničních misích mezivládních organizací (OBSE a EU) v Evropě, Asii a Americe. Pracovala také jako mediátorka a manažerka v kultuře. Posledních 6 let se věnuje facilitaci workshopů, mastermind skupin a koučování. Jednotlivce a skupiny provází v češtině, angličtině a němčině. Více o Zuzce na www.zuzanadudkova.cz.

V případě, že zabrouzdáme do ICT oboru, bude Zuzce asistovat Jarek Mikeš, mj. Google Certified Trainer for Education.