5 zbytečných chyb, které dělá téměř každý bloger

Vím, že je těžké, se pro řadu blogerů, zorientovat ve všech těch technických specifikací. Upřímně i já sám, mám občas problém se zorientovat a to se roky věnuju programování a digitálnímu marketingu. Proto jsem si vypsal 5 opravdu těch nejhorších prohřešků, které dělá velké množství blogerů. Chyby jsou zbytečné a lze je svépomocí odstranit. Dokonce v tom nejsou blogeři sami, tyto chyby dělá velké procento majitelů webů obecně. No nebudu to natahovat, pojďme na to.

1/ Absence responzivní verze

Hodně blogů nemá responzivní verzi (RWD = Responsive Web Design) a tím znemožňují uživatelům mobilních zařízení rychlé a přehledné vyhledávání v obsahu. Responzivní verze také pomáhá Google vyhledávači lépe indexovat Vaše webové stránky. Díky jednotnému kódu nemusí Googlebot navštěvovat různé verze stránek opakovaně, ale jednou návštěvou provede indexaci pro všechna zařízení (mobilní, počítače, chytrá zařízení). Díky tomu je vyhledávač schopný udržovat Vaše stránky ve výsledku vyhledávání více aktuální.  Zároveň dostáváte konkrétně u Google i “záporné”  body, pokud responzivní verzi nemáte.

2/ Nezabezpečené stránky – HTTPS

Další z velmi závažných prohřežků je chybějící bezpečnostní certifkát u domény (zámeček v prohlížeči vedle URL adresy). Díky němu jsou webové stránky (blog) schopné běžet na šifrovaném protokolu HTTPS, který je vyžadován vyhledávačem Google. V případě, že certifkát nebudete mít aktivní, Google vyhledávač bude Váš web označovat jako web s nedůvěryhodným a nebezpečným obsahem. Ve výsledku tedy návštěvníkům nedoporučí tyto stránky navštěvovat. Nově nyní Google začíná domény bez HTTPS přímo penalizovat.

Dalším negativním dopadem absence tohoto bezpečnostního certifkátu je nemožnost odkazovat na Vaše stránky z jiných zdrojů. V případě, že by jiné webové stránky (blogy) nebo sociální sítě chtěli na svých stránkách umístit odkaz na Váš blog, budou „penalizovány“ za odkazování na nedůvěryhodné zdroje.

3/ Chybějící zabezpečení DNSSEC

Vaše doména by měla být zabezpečena prostřednictvím DNSSEC. DNSSEC je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena. Jinými slovy řečeno, DNSSEC zajistí, že na Vašich webových stránkách (blogu) nemohou být podvrženy jiné webové stránky. V takových případech mohou útočníci lehce využít důvěry Vašich návštěvníků a mohou je vyzvat prakticky k libovolné akci. Například vložit své osobní údaje, které budou následně zneužity. Nebo nasměrovat objednávky do jiných služeb. Aktivace DNSSEC je rutinní záležitost a řada správců domén Vám ji aktivuje obratem na vyžádání.

Doménu si můžete zdarma otestovat na webu DNSSEC.cz (dole v sekci Je moje doména zabezpečená?).

4/ Nevyhovující opatření v rámci GDPR

Dle nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jste povinni každou osobu, které budete zpracovávat osobní údaje informovat o přesném účelu, rozsahu a celkové délce po kterou budete tyto údaje uchovávat.

Pokud na webu máte jakýkoliv formulář co sbírá data (např. e-mailové odběry, soutěže, ale dokonce i komentáře pod článkem, které vyžadují e-mail, jméno), tak jste povinni informovat uživatele jak nakládáte s těmito údaji. Pokud tuto povinnost nesplníte, vystavujete se vysoké pokutě.

GDPR po vzoru předpisů na ochranu hospodářské soutěže zavádí několikanásobně vyšší pokuty, než jsme byli doposud zvyklí. Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů, jako je např. povaha, závažnost a délka porušování, počet poškozených občanů a míra škody, kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod, kategorie osobních údajů dotčené porušením a řada dalších. Je důležité zdůraznit, že maximální výše pokuty může být udělena jak menší společnosti s pěti zaměstnanci, tak velké nadnárodní korporaci, pokud neučiní kroky nezbytné k uvedení do souladu s principy a povinnostmi vyplývajícími z GDPR.

Řada blogerů si myslí, že se jich tento problém netýká, ale opak je pravdou. Jakmile zpracováváte cizí osobní údaje, jste povinni protistranu informovat o detailech zpracování. Co by mělo obsahovat takové informování se dočtete například na stránkách gdpr.cz. Tomuto tématu se chci v budoucnu ještě věnovat.

5/ Názvy stránek

Blogy často obsahují nevhodné názvy - titulky. Týká se to například kategorií, které máte nazvané jako „life-style“, „o mně“ či „cestování“. Takto obecně nazvané kategorie nevyniknou ve výsledku vyhledávání a snižuje se zároveň i jejich relevance získat kvalitnější pozici ve vyhledávání. Velký problém potom přichází při sdílení Vašich stránek na sociálních sítích. Sociální sítě technicky pro zobrazení náhledu využívají právě titulky stránek. V případě takového sdílení je načten velmi obecný, špatně identifkovaný odkaz s absencí podpory brandu. Tento stav pak výrazně snižuje motivaci uživatelů takový odkaz navštívit.

Správně by pak měl být titulek v duchu “Blog o life-style - týdně nový článek”, “Jana Nováková píše blog o life-style”, “Blog o cestování po Asii a Evropě”. Berte to však jen jako příklad. Správným titulkům předchází tzv. analýza klíčových slov.

Tak a to máme pro dnešek vše. Další tipy jak si vylepšit blog se můžete dočíst studiem digitálního minima.

Zpět