Kam to bude?


Blog

Proč být raději společník ve firmě (projektu). Výhody a nevýhody.

Pokud se chystáte s kamarádem či někým naprosto neznámým vstoupit do nějakého projektu, potažmo firmy, určitě vás napadne otázka: jak to nejlépe udělat?

Smlouvy už nechci

I já jsem v minulosti rozjížděl projekty s kamarády, známými i do určité míry cizími lidmi. A kupodivu nejvíc to klapalo, když jsem šel do podnikání s někým, kdo není můj "celoživotní" kamarád, rodina či někdo, kdo nebydlí tři baráky vedle mně.

Tehdy jsem projekty a podíl v nich řešil formou smluv. Smlouva o spolupráci, smlouva o partnerství, těch forem bylo několik. Ve výsledku však většina ústila k jednomu. Smlouvy prakticky nebyly schopny zajistit povinnosti stran dělat něco. Prostě to jednoduše nefungovalo.

Společník v s.r.o.

Proto jsem začal vstupovat do firem jako společník a když vznikl nějaký projekt, raději na to založit firmu. Podíly, povinnosti a fungování jsou vždy předem dané, často nezpochybnitelné a prostě mi to začalo fungovat.

Ano, občas člověk šlápne vedle, vstoupí do firmy, kde by nejraději být nechtěl, či se musí v dané firmě udělat trošku "průvan". Ale prostě to funguje.

Obrovskou výhodou je, že pokud vstupujete do firmy jako společníci, nenesete prakticky žádnou odpovědnost za konání firmy. Vlastníte pouze podíl společnosti a máte nárok na podíly na zisku (např. dividenda) a můžete se podílet na rozhodování formou hlasů ve valné hromadě. Pokud vlastníte například 70%, máte za každou 1 CZK jeden hlas. Při kapitálu třeba 100 000, máte 70 tisíc hlasů a tutíž většinový podíl.

Za společnost odpovídá jednatel. A právě vy jako společníci ho můžete řídit formou hlasování prostřednictvím valné hromady. A pokud máte většinový podíl, musí dělat to, co řeknete či jak rozhodnete, bez ohledu na to, co si třeba myslí druhý společník.

Samozřejmě to píši trošku s nadsázkou, vždy je dobré se na jednotlivých rozhodnutích společně domluvit a ve shodě takové rozhodnutí vydat.

Jaké jsou výhody být ve firmě společník?

 1. Budujete si "pasivní aktiva"
 2. Podílíte se na rozhodování, ale exekutivu řeší pak samotný jednatel
 3. Společník neručí za závazky společnosti (*)
 4. Jasně dané pravidla fungování uvnitř firmy/projektu
 5. Podíly dnes mohou být v řádech tisícikorun, což je super pro malé start-upy.
 6. Jednoduše můžete svůj podíl prodat.
 7. Aktivity firmy jsou jasně oddělené od ostatních aktivit.

Nevýhody a rizika?

 1. Firmu a její existenci ovlivňujete nepřímo. Někdy to nestačí.
 2. Musíte si hodně dobře vybrat jednatele, jinak můžete mít pěkný průšvih.
 3. Tam, kde nemáte většinový podíl jste spíše pasivní pozorovatel a můžete dávat maximálně "návrhy".
 4. V určité fázi může být rozhodováno proti vaší vůli a přesvědčení.
 5. Vklad se může rychle znehodnotit, pokud firma / projekt zkrachuje a neuspěje.
 6. Být někde společník patří spíše do rizikovější skupiny forem investic.
 7. Dividendy jsou zdlouhavé (většinou roční) a často se musí řešit alternativní formy odměn z podílů a zisku.

* koluje mylná informace, že ano. Společník pouze ručí ze svých osobních prostředků takovou částku, která je rovna nesplacenému vkladu. Pokud tedy budete mít podíl ve firmě v hodnotě 70 tisíc, ale splatíte firmě jen 20 tisíc, zbývajících 50 tisíc po vás může být "vymáháno". Pokud máte splaceno 70 tisíc, nemáte vůči společnosti žádné jiné finanční povinnosti.

Zpět