Změna od kořenů aneb zase jsem překopal WebSeller s.r.o.

Nějaký čas jsem nenapsal o svém podnikání. Poslední dobou se věnuji novému webselleru a hlavně svému osobnímu rozvoji. Začal jsem se víc věnovat tomu, co mě opravdu baví a začal jsem konečně dělat věci tak, jak intuitivně cítím. Jsem díky tomu mnohem spokojenější. Ano, dřív jsem dělal v rámci firmy řadu rozhodnutí, tyto rozhodnutí byly ale často takové, že jsem k nim byl v čase dotlačen. Začal jsem mnohem výrazněji dělat "counter attacks!", tedy protiútoky :-)

Ukončení několikaletého partnerství s igloonetem

Jak jsem byl delší čas mimo firmu a pokoušel jsem se ji řídit na dálku, začaly mě štvát čím dál víc nejrůznější administrativní věci. Třeba takové prodlužování hostingů, domén, virtualů, certifikátů a já nevím čeho všeho ještě. Při každé takové "akci" to vždycky stálo čas můj, společníků a asistentky. Tedy alespoň čtyř lidí, aby bylo něco takového vyřešeno. Myšlenka, že tady je opravdu něco špatně, mě pronásledovala už hrozně dlouho. Taky jsem psal, jak jsem přesouval všechny mé domény na igloonet, s.r.o. Abychom nemuseli evidovat a řešit administrativu kolem. Nicméně se ukázalo, že to není řešení. Náš stávající poskytovatel prostoru prostě nedokázal dodávat to, co konkurence. Například každou změnu u domény v DNS záznamech, každé nastavení cronu, každé založení databáze, vše muselo být děláno přes helpdesk dodavatele. Odezva byla různá, minuty až týdny a měsíce. Operace, které mají být "přes administraci", tak místo minut trvaly neskutečně dlouho. I když nám bylo dlouhá léta slibováno, že prostředí na správu brzy budeme mít, roky uplynuly a stále nic. Ale to ani tak nebyl důvod, proč jsem se po sedmi (možná i více) letech rozhodl ukončit spolupráci s igloonetem.

Představte si partnera, kterému přinášíte zákazníky ve formě hostingů, virtualů, domén, zákazníci za ty roky utráceli desetitisíce až statisíce za dané služby. Vyjma 20% provize z hostingů nebyl partner ochoten nastavit žádné provize. Navíc ještě trval na placení za služby předem. Poslední období díky předraženým službám se tak WebSeller dostal do pasti, ze které byl únik velmi těžký. WebSeller byl téměř dekádu vyvíjen na serverech igloonetu. Asi si dovedete představit, že odejít nejde pouhým lusknutím prstu. Po mzdách a nájmu tak u WebSelleru máme největší výdaje za servery a provoz, s nulovým rabatem. Tady jsem dostal po dlouhé době opět lekci, protože jsem dobro firmy upřednostnil nad přátelstvím s jedním z majitelů igloonetu. A vždy jsem doufal, že se to nějak domluví. Poslední měsíce jsem se snažil vyjednat smluvní podmínky pro nás jak, co se týče do rozsahu poskytování služeb, tak i do provizí, ale byl jsem doslova poslán k šípku. Ještě označen za neplatiče.

A protože jsem o tom na cestách po Asii hodně přemýšlel, poslední dva měsíce v přístupu igloonetu mě jen utvrdily v tom, že prostě musíme odejít. Spolupráce musí být ukončena ve všech směrech. Došlo tedy k rozhodnutí, že celá firma přejde ke konkurenci, k WEDOSU. U něj jsme v částečném provozu již nějaký čas (stále musí převést obrovské množství webů a shopů), nicméně servis, ceny a přístup u WEDOSu je nesrovnatelně na jiné úrovni. Vše je hned, vše je automatizované, na všechno je API.

Nový WebSeller

S přechodem se naskytla možnost přejít na nový koncept webselleru, který bude dostupný už během června 2013. Rozhodl jsem se udělat z webselleru nástroj pro online podnikání. Něco čím byl vždycky, jen nebyl zautomatizovaný, a kde jsme se vermomoci snažili zajistit vývoj aplikací vlastními silami. Nový webseller bude mít otevřené prostředí pro vývojáře aplikací a bude možné webové aplikace přes něj prodávat, bude umět monitorovat a zpětně ohodnocovat dosažené úspěchy v online podnikání (tzv. Business Achievements). Co vše dalšího bude umět rozvedu v jiném článku, ať neodcházím od tématu.

Sloučení nadbytečných projektů do WebSelleru

Za dobu existence jsme za webseller vyprodukovali nějaké služby (WebFree.cz, webove-sablony.cz, doklady-online.cz, hotove-weby.cz, atd.), které využívá pár stovek lidí, možná nějaká tisícovka. Všechny tyto služby jsem se rozhodl sloučit do nové verze webselleru. Protože už nemám moc sílu se věnovat každému zvlášť. Projekty postupně začínají umírat a to je mi neskutečně líto. Řada služeb je či byla zdarma a údržba za provoz bylo spíše pouštění žilou bez dalšího přísunu živin.

Vstup nové "krve" do firmy

Ti, kdo čtou můj blog asi ví, že jsem jednu dobu spekuloval o prodeji firmy, podílu či vstupu investora. Výsledek po asi dvou letech je takový, že prodej IT firmy je neskutečně složitý a cena je počítána spíš účetně než v rámci duševních vlastnictví. Navíc ti, kdo vstupují jako investoři do nových firem, často nabízejí minimum, které nesplňuje vaše očekávání. Proto jsme tehdy dospěli s Honzou Kunčíkem k názoru, že webseller si vyřešíme sami a to tak, že přibereme nového společníka. Tím se stal náš dlouholetý programátor Miloš Matějíčka. Díky němu došlo k celkovému zklidnění situace ve vývoji a já mám o více jak jednu starost méně. Raději než chtít peníze, které jsme sice potřebovali, jsme podíl na firmě dali někomu, kdo jí dá i svůj čas a srdce - dá-li se to tak říct.

Mimo nového společníka jsme rozšířili tým lidí, který má webseller opět nastartovat. Dnes je tomu u některých i rok. V tomto směru se to rýsuje velmi uspokojivě. Začínáme si lidi vybírat, začali jsme být, co se týče HR mlsní.

Ukončil jsem spolupráce s "komplikovanými" partnery

Kdysi jsem se bavil s jedním z našich klientů (Lukáš Vodička, omlazeni.cz, díky!) a ten mi připomněl, že většinu zisku ve firmách jako jsme my, často tvoří jen malé procento klientů. Musím uznat, že měl pravdu. Proto jsme s onou změnou začali ukončovat spolupráci s klienty, kteří nás stáli spíš čas a nepřinášeli žádný nový byznys. Ano, někteří klienti platili třeba 3 tisíce ročně. V komunikacích, režiích a provozu nás často stáli i trojnásobek této ceny. Nepřinášeli kontakty, doporučení a patřili mezi jakési "negativně pasivní klienty". Takové partnerství nemá smysl dál udržovat a díky migraci na nový webseller tak máme perfektní příležitost nastavit laťku a parametry tak, abychom takové klienty prostě neměli. Už jsem se se zhruba desítkou rozloučil. Paradoxně přišli další, mnohem lukrativnější (asi je to tím vysíláním "vln do vesmíru" :-)) Stejně tak jsem v minulosti štědře nasmlouval hodinové sazby programátorů, protože režijní náklady jsme měli opravdu minimální. Dnes se do provozu promítá tolik proměnných, že jsme byli u některých klientů víceméně na nule. Někdy to byl ten lepší případ. Proto jsem začal trvat na zrušení všech slev. To se stalo úkonem, bez kterého bychom nepřežili další rok. K mému překvapení, většina klientů s navýšením ceny (někdy i o 100%) neměla výrazný problém. Což byla další zkušenost.

Nový trh

A na konec to nejlepší. Nový webseller bude globální projekt. Už máme poptávky do zahraničí a začneme se soustředit na celosvětový Internet. Toto rozhodnutí padlo proto, že prostě můžeme. Vše máme tak zautomatizované, že prostě na provoz a prodej nebude potřeba vynakládat extra úsilí. Budeme se moci plně soustředit na Customer Care. Bude to nová zkušenost, hrozně se na ni těším.

Zpět