Kam to bude?


Slovník "záhadných" výrazů

Pochopit oborovou problematiku, často velmi technicky založenou je vždy náročné i pro řadu odborníků. V naší společné komunikaci naleznete minimum odborné terminologie. Občas, je ale jednodušší pro všechny strany uvést zavedený zkrácený výraz či označení. Zjednodušené vysvětlení výrazů naleznete v tomto slovníku.

ICT

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (z anglického Information and Communication Technologies). Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery…), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače…).

Progresivní webové aplikace (PWA)

Progresivní webové aplikace jsou typem webových stránek, které svým prostředím a chováním nahrazují tradiční aplikace, zejména v chytrých zařízeních. Absolutní výhoda PWA je jednotný vývoj napříč mobilními platformami (Android a iOS) a tím výrazné ušetření nákladů na vývoj i údržbu.